Leadership

LI XIANGNING

Dean PROF

lixiangning@tongji.edu.cn

LIU SONG

Chairman of College Council
PROF

liusong5@tongji.edu.cn

SHI XING


Vice Dean
PROF

20101@tongji.edu.cn

WANG LAN

Vice Dean 
PROF

Wanglan@tongji.edu.cn


GENG HUIZHI

Vice Dean 
PROF

genggeng@tongji.edu.cn


YUAN FENG

Vice Dean
PROF

philipyuan007@tongji.edu.cn


TANG YUHONG

Vice Chairman of College Council

tyh@tongji.edu.cn


WANG ZHENDONG

Vice Chairman of College Council

zhendong@tongji.edu