LI XIANGNING

Dean
PROF
 

lixiangning@tongji.edu.cn

LIU SONG

Chairman of College Council
PROF

liusong5@tongji.edu.cn

ZHANG SHANGWU

Vice Dean
PROF
 

zhshangwu@tongji.edu.cn

WANG LAN

Vice Dean 
PROF
 

Wanglan@tongji.edu.cn

GENG HUIZHI

Vice Dean 
PROF
 

genggeng@tongji.edu.cn

YUAN FENG

Vice Dean
PROF
 

philipyuan007@tongji.edu.cn

TANG YUHONG

Vice Chairman of College Council
 

tyh@tongji.edu.cn

WANG ZHENDONG

Vice Chairman of College Council
 

zhendong@tongji.edu