Architecture

HE Yong

Associate Professor

heyong@tongji.edu.cn

Room 712, Building C, CAUP, Tongji Univ.